Google A-ds

Przypomnienie Google Ads - od 30 czerwca 2022 wyłączona zostanie możliwość tworzenia i edycji rozszerzonych reklam tekstowych

Google rozpoczęło właśnie wysłanie powiadomień do użytkowników Google Ads, którzy posiadali pośród swoich reklam w ciągu ostatnich 90 dni aktywną rozszerzoną reklamę tekstową.

Jakie będą zmiany od 30 czerwca?

Od tego dnia reklamodawcy korzystający z Google Ads stracą możliwość tworzenia i edytowania rozszerzonych reklam tekstowych i dotyczy to również między innymi edytora Google Ads. Utworzone wcześniej rozszerzone reklamy tekstowe będą się nadal wyświetlać wraz z elastycznymi reklamami w wyszukiwarce. Pozostanie możliwość wstrzymywania i wznawiania wyświetlania takich reklam, a także ich usunięcia.

Jakie kroki warto podjąć?

Chcąc przygotować się na tę zmianę jeszcze przed 30 czerwca tego roku, dobrze jest utworzyć co najmniej jedną elastyczną reklamę w wyszukiwarce w każdej grupie reklam w kampaniach w sieci wyszukiwania.

Wykorzystać w nich można skuteczne treści z rozszerzonych reklam tekstowych i celem uzyskaniu skuteczności reklamy na poziomie „Dobra” lub „Świetna”. W elastycznych reklamach w wyszukiwarce dobrze jest przypiąć nagłówki i teksty reklamy do określonych pozycji. Jest to przydatne, jeśli posiadasz przekaz, który powinien być zawsze widoczny w reklamie.

Wykorzystuj różne odmian reklamy, co pomaga przetestować na dużą skalę różne wersje zasobów i sprawdzić ich skuteczność w wielu kampaniach.

Sprawdzaj raporty o zasobach obejmujące wiele kampanii, aby sprawdzać, które nagłówki i teksty reklamy spotykają się z najlepszym przyjęciem ze strony klientów.

Zastępuj zasoby o skuteczności „Niska” nowymi nagłówkami i tekstami reklamy opartymi na Twoich zasobach o skuteczności „Świetna”.

Korzystaj z edytora Google Ads lub interfejsu Google Ads API, aby tworzyć i edytować elastyczne reklamy w wyszukiwarce na dużą skalę.